براي مشاهده موفقيت هاي دانش آموزان دبستان شهرزاد در

آزمون هاي مرآت

به صفحه دبستان ، گروه آموزش ، گزينه مرآت مراجعه نماييد .

 

 

 

 

 

مجتمع آموزشي شهرزاد ، افتتاح " مهد كودك الف " را به سركار خانم فرزين  

فرزند محترم خانم اميراحمدي و همه همكاران ايشان در آن مهدكودك تبريك مي گويد

و آرزوي پيشرفت روزافزون برايشان دارد .

تلفن مهد كودك الف : 88377088

 

 

در مجالي كه برايم باقيست

 
باز همراه شما مدرسه اي ميسازيم


كه در آن اول صبح به زباني ساده

  
مهر تدريس كنند و بگويندخدا

   خالق زيبايي و سراينده عشق


آفريننده ماست


مهربانيست كه ما را به نكويي

 


دانايي زيبايي و به خود مي خواند

  
جنتي دارد نزديك، زيبا و بزرگ

دوزخي دارد - به گمانم –


كوچك و بعيد در پي سودايي ست


كه ببخشد ما را و بفهماندمان

 
ترس ما بيرون از دايره ر�