براي مشاهده موفقيت هاي دانش آموزان دبستان شهرزاد در

آزمون هاي مرآت

به صفحه دبستان ، گروه آموزش ، گزينه مرآت مراجعه نماييد .

 

 

 

 

 

   دبستان شهرزاد از تعداد معدودي دانش آموز با شرط آزمون ورودي در بعضي از پايه ها ثبت نام مي كند . متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام روزهاي زوج به دفتر دبستان مراجعه نمايند .

 

پيش دبستان شهرزاد در نظر دارد تعداد معدودي نوآموز جهت سال تحصيلي 94-1393 ثبت نام نمايد . متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام به دفتر مهدكودك مراجعه نمايند  

 

در مجالي كه برايم باقيست

 
باز همراه شما مدرسه اي ميسازيم


كه در آن اول صبح به زباني ساده

  
مهر تدريس كنند و بگويندخدا

   خالق زيبايي و سراينده عشق


آفريننده ماست


مهربانيست كه ما را به نكويي

 


دانايي زيبايي و به خود مي خواند

  
جنتي دارد نزديك، زيبا و بزرگ

دوزخي دارد - به گمانم –


كوچك و بعيد در پي سودايي ست


كه ببخشد ما را و بفهماندمان

 
ترس ما بيرون از دايره ر�